STAŁA OFERTA CENTRUM

 • Roczny cykl interdyscyplinarnych wykładów
  Wybrane Problemy Ekologii i Ochrony Środowiska” oraz cykl „Forum Natura”.

  Wykłady są otwarte, a udział bezpłatny. Dla studentów Uniwersytetu Śląskiego istnieje możliwość otrzymania zaliczenia semestralnego z wykładu monograficznego – 30 godzin/semestr (2 punkty ECTS).

 • Biblioteka Ekologiczna Centrum, a w niej:

  • książki wydawców polskich i zagranicznych
   (w tym wiele cennych pozycji w języku angielskim)
  • albumy, atlasy i mapy;
  • czasopisma i biuletyny;
  • broszury, druki ulotne i informacyjne;
  • filmy video i zestawy przeźroczy;
  • CD–ROMy, zestawy multimedialne;
  • dostęp do zasobów INTERNETU – baz danych o organizacjach i instytucjach proekologicznych.

 • Własne publikacje – do nabycia w Biurze Centrum lub w Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN (ORPAN) w Katowicach, ul. Bankowa 11 tel. (032) 2587709
  Wskazówki dla autorów tekstów do publikacji – „Problemy środowiska i jego ochrony”.

 • „Międzynarodowe i Krajowe Szkoły Ochrony Środowiska”

  VIII Szkoła (28.05–08.06) 1996 r.
    X Szkoła (11.05–22.05) 1998 r.

  Program szkoły do uzgodnienia z organizatorem.
  Możliwość udziału pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

 • Kursy kształcenia ekologicznego prowadzone w ramach międzynarodowego programu
  The Baltic University

  Egzamin końcowy kursu uprawnia do uzyskania dyplomu sygnowanego przez Uniwersytet w Uppsali.

 • Informacja o działalności związanej z problematyką środowiskową w kraju i zagranicą.Na główną stronę witryny CSCŚ