STRUKTURA CENTRUMDyrektor Centrum

Rada Centrum

Biuro CentrumCentrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem zostało powołane w 1992 roku przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego jako jednostka wspólna U.Śl., dla zintensyfikowania i zintegrowania działań Uczelni na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej.

Powstanie Centrum było możliwe, między innymi dzięki międzynarodowemu programowi TEMPUS/PHARE, obejmującym współpracę z Uniwersytetem w Aarhus (Dania), Uniwersytetem w Greenwich (Wielka Brytania) i Uniwersytetem Warszawskim.

Bieżąca działalność Centrum jest finansowana przez Uniwersytet Śląski, natomiast środki na wszelkie realizowane programy pochodzą z darowizn, grantów i dotacji udzielanych przez krajowe oraz zagraniczne instytucje i fundacje.

Centrum współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się edukacją ekologiczną a Dyrektor Centrum reprezentuje Uniwersytet Śląski w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach.

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem dysponuje samodzielnym lokalem oraz niezbędnym do realizacji swoich zadań statutowych sprzętem audiowizualnym, komputerowym, powielającym oraz własnym księgozbiorem (w tym z dotacji Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).